Portraits
Robert Dorlac Portraits oil/panel
2017 porttrait #4
2017
oil/panel
Robert Dorlac Portraits oil/panel
2017 portrait #3
2017
oil/panel
17"x13
Robert Dorlac Portraits oil/panel
2017 portrait #2
2017
oil/panel
17"x14"
Robert Dorlac Portraits oil/panel
2017 portrait #1
2017
oil/panel
16"x14"
Robert Dorlac Portraits oil/panel
untitled 9
2013
oil/panel
14"x11"
Robert Dorlac Portraits oil/panel
untitled 8
2013
oil/panel
14"x11"
Robert Dorlac Portraits oil/panel
untitled 7
2012
oil/panel
12x9
Robert Dorlac Portraits oil/panel
untitled 6
2012
oil/panel
16x12
Robert Dorlac Portraits oil/panel
untitled5
2012
oil/panel
16x12
Robert Dorlac Portraits oil/panel
untitled 4
2012
oil/panel
16x12
Robert Dorlac Portraits oil/panel
untitled 3
2012
oil/panel
16x12
Robert Dorlac Portraits oil/canvas
untitled 2
2012
oil/canvas
16x10
Robert Dorlac Portraits oil/canvas
untitled 1
2012
oil/canvas
16x10